Home About Search Jobs Job Seekers Employers Services
Welcome to Rainbow Recruitment Welcome to Rainbow Recruitment Welcome to Rainbow Recruitment
Location Contact
Welcome to Rainbow Recruitment

 

 


 

Irlandzka firma rekrutacyjna

Rainbow Recruitment

organizuje

Dni Otwarte!

Przyjdz do Hotelu Chopin 2 lub 3 wrzesnia w godzinach 9-20, przynies CV w jezyku angielskim oraz dyplomy. Znajomosc angielskiego jest obowiazkowa.

Zapraszamy!

Wiecej informacji